Krępianka

Krępianka bierze początek w okolicach Rzechowa. W górnym biegu zasilana jest przez liczne kanały. W okolicach Rzeczniowa w południowo- wschodniej części gminy zasila ją kilka strumieni. Obszary źródliskowe omawianych strumieni i cieków położone są w okolicach podmokłych i najczęściej są to różnego rodzaju wysięki, często pochodzenia krasowego i spływy. Rzeka charakteryzuje się podwyższonymi stanami w okresie roztopów wiosennych oraz wysokich opadów latem. Niskie stany wód występują jesienią.


Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum w Rzeczniowie

Rzeczniów1b 27-353 Rzeczniów

Badania wody

Badanie wody 2013-05-22
Ocena
Doskonała

pH 6,5 - 7,5
Poziom zawartości azotanów (mg/l) 0 - 1,5
Zawartości substancji stałych (mg/l) - Brak badania
Poziomu fosforu całkowitego (mg/l) - Brak badania


Działania

Działanie 2013-05-22 Ilość uczestników: 120

POSZUKIWANIE BOBRÓW I RAKÓW, ROŚLINNOŚĆ.

Ekipa badaczy z naszej szkoły wyruszyła na podbój nowych terenów rzecznych. Poszukiwania bobrów nie przyniosły rezultatu choć trwały bardzo długo, zakończyły się fiaskiem, nie mogliśmy ich znaleźć, choć były ślady ich działalności, nie spotkaliśmy też raków choć, wiemy o ich istnieniu od okolicznych mieszkańców. Obserwowaliśmy życie rozwijające się w okolicach środowiska wodnego. Znaleźliśmy tylko owady i płazy (nartniki, żaby). Roślinność to pałki wodne, kaczeńce, lilie wodne, jaskry.

Szczegóły
Działanie 2013-05-22 Ilość uczestników: 120

OD CZEGO WZIĘŁA SIĘ NAZWA KRĘPIANKA?

Rzekę nazwano Krępianką z dwóch powodów. Pierwszy z nich to taki, że płynie ona przez Krępę Kościelną, drugi zaś, to taki, że rzeczka jest kręta i woda bywa w niej spieniona. Nazwa mogła powstać więc od słów Krę- pianka. Starsi ludzie powiadają u nas często tak: „Płynie Krępianka płynie po wiejskiej krainie, napotkała w Solcu Wisłę, pewnie jej nie minie”.

Szczegóły
Działanie 2013-05-22 Ilość uczestników: 120

JAK DZIAŁAMY ?

Wykonaliśmy badania wody, które wykazały, że woda w naszej rzece jest doskonała. Jednak czasem znajdujemy w niej śmieci. Podjęliśmy działania, mające na celu poprawienie stanu czystości rzeki. Dołożyłyśmy wszelkich starań, by Krępianka znów odżyła. Odwiedzając ją , zawsze zbieramy wszelkie śmieci, znajdujące się w pobliżu, wyławiamy butelki i różnego rodzaju opakowania wyrzucane prze ludzi.

Szczegóły
Działanie 2013-05-22 Ilość uczestników: 120

POWODZIE

Jak się okazało nasza rzeka kiedyś miała zupełnie inną postać, była ona rwąca, a także znacznie zanieczyszczona. Występowało w niej więcej mułu niż samej wody, regularnie zalewała przybrzeżne posesje, z tego powodu w 1960r. Został zmieniony jej bieg, a koryto uregulowano. W ostatnich czasach, rzeka znów zaczęła obficie wylewać, a tym samym zalewać gospodarstwa oraz łąki. Jednym z przypadków była posesja pani Zofii T. z Rzeczniowa, której woda wypełniła całą powierzchnię domostwa.

Szczegóły