Gowienica

Renaturyzacja oraz Monitoring stanu ekosystemu. Ochrona naturalnego charakteru ze szczególnym naciskiem na ochronę tarła wędrownych łososiowatych realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy. Obszary rzek Gowienica oraz Wołczenica wraz z dorzeczami są obszarami szczególnie cennymi przyrodniczo, ponieważ rzeki te, wraz z dopływami, są siedliskami 3260- rzeki włosienicznikowe z licznymi stanowiskami włosienicznika Ranunculion sp. z licznymi tarliskami łososi i troci wędrownej.

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

Bolesława Chrobrego 17 72-112 Stepnica

Badania wody

Brak badań

Działania

Działanie 2014-04-11 Ilość uczestników: