Badania czystości rzeki Nidy

Dzięki oznaczeniu zapachu wód metodą organoleptyczną wnioskujemy, że wodę w Nidzie w gminie Sobków zaliczyć można do klasy I lub II. Odczyn badanych wód określony za pomocą papierków uniwersalnych jest obojętny lub kwasowy. Wyniki badań zawartości substancji stałych świadczą o pogorszeniu jakości wody z biegiem rzeki. Całkowita zawartość substancji stałych obejmuje zarówno rozpuszczone substancje stałe, jak i zawiesiny ciał stałych.

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie

Źródłowa 28-305 Sobków

Badania wody

Brak badań

Działania

Działanie 2013-06-29 Ilość uczestników: