Rzeka Piasecznica

Nasze obchody trwały 2 dni. 1 Dzień: Happening - most z rybkami i ich życzeniami Przemarsz ulicami i zbieranie życzeń dla rybek Rozwiązywanie zadań ukrytych wzdłuż brzegu rzeki. 2 Dzień: Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego "Morze Bałtyckie widziane oczami dzieci" Zabawy ruchowe przybliżające oszczędzanie wody występy dzieci Happening " Kolejka po wodę" Happening " Rzeka pełna ryb"


Przedszkole Samorządowe

Kościelna 24 97-225 Ujazd

Badania wody

Badanie wody 2014-05-11
Ocena
Niska

pH 7,5 - 8,0
Poziom zawartości azotanĂłw (mg/l) Powyżej 7
Zawartości substancji stałych (mg/l) - Brak badania
Poziomu fosforu całkowitego (mg/l) 1 - 4


Działania

Działanie 2014-04-05 Ilość uczestnikĂłw: 150

Poznajemy Rzekę Idealną

Wszystkie dzieci obejrzały oraz dyskutowały na temat Rzeki Idealnej. Obserwowały jak może się zmienić w przypadku ingerencji człowieka. Dzięki tak przygotowanej prezentacji dzieci poznały jakie zwierzęta zamieszkują dalsze części rzek . Rodzic - wędkarz opowiedział i pokazał na zdjęciach jakie ryby można spotkać w naszej rzece.

Szczegóły
Działanie 2014-04-23 Ilość uczestnikĂłw: 150

Zajęcia edukacyjne dla dzieci -Poznajemy właściwości wody

Dzieci w czasie zajęć poznały właściwości wody oraz sposoby budowy prostej oczyszczalni wody zabrudzonej. Wspólnie znalazły zastosowanie wody w najbliższym otoczeniu oraz określiły w jaki sposób można oszczędzać wodę. Zamieściliśmy w łazienkach ilustracje dotyczące prawidłowego sposobu mycia zębów i rąk przez dzieci , tak by pomóc oszczędzać wodę. Poznawaliśmy także jakie znaczenie dla ludzi mają rzeki - stąd skorzystaliśmy z filmu Klubu Gaja oraz jakie znaczenie ma dla nas nasze morze.

Szczegóły
Działanie 2014-05-11 Ilość uczestnikĂłw: 150

Badanie wody w rzece Paisecznicy wspólnie z młodzieżą z Gimnazjum w Ujeździe

Wspólnie z młodzieżą z Gimnazjum w Ujeździe pobraliśmy próbki z trzech miejsc w rzece Piasecznicy oddalone od siebie o około 1 km. Próbka 1 -woda pobrana koło młyna( fosfor.1,2,azot.[V]10,amon 2, azotan[III] 0,1,ph6) Próbka 2- woda pobrana w parku (fosfor.1,2, azot[V]10,amon 3, azotan[III]0,2 , ph8) Próbka 3,4- przy oczyszczalni ścieków brzeg rzeki i środek(fosfor.1, azot.[V]5,amon 1,azot[III]0,1,ph9 w środku rzeki ph8)

Szczegóły