Rzeka Ruda

zajęcia terenowe nad rzeką - badanie jakości wody zajęcia edukacyjne "Poznajemy właściwości wody"


Szkoła Podstawowa im.św. Stanisława Kostki

Wolna 17 44-203 Rybnik

Badania wody

Badanie wody 2014-05-13
Ocena
Doskonała

pH 6,5 - 7,5
Poziom zawartości azotanów (mg/l) 0 - 1,5
Zawartości substancji stałych (mg/l) - Brak badania
Poziomu fosforu całkowitego (mg/l) - Brak badania


Działania

Działanie 2014-05-07 Ilość uczestników: 35

Poznajemy rzekę Rudę

Na zajęciach kółka przyrodniczego uczniowie wykonali makietę rzeki Rudy, wraz z jej największymi dopływami, Zalewem Rybnickim i opisem miejscowości przez które przepływa.

Szczegóły