staw Bałtyk


Program

Zaadoptuj rzekę

Badania wody

Brak badań

Działania

Działanie 2015-12-31 Ilość uczestników: 60

Konkurs Zaadoptuj rzekę

Sprawozdanie z działalności programu edukacyjnego „Zaadoptuj rzekę” Klubu Gaja przygotowane przez  uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 im. K. Makuszyńskiego w Częstochowie pod opieką pani Zofii Makowskiej.

W realizacji projektu edukacyjnego „Zaadoptuj rzekę  2015” wzięło udział 60 uczniów naszej szkoły. Nadrzędnym celem  projektu było  otoczenie opieką najbliższego stawu Bałtyk, który znajduje się niedaleko naszej szkoły oraz podniesienie świadomości wiedzy uczniów na temat ochrony wód powierzchniowych, propagowanie racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych. Zajęcia odbywały szkole oraz w terenie, gdzie uczniowie obserwowali staw, przyrodę i jej wpływ na otoczenie. Sprzątaliśmy brzeg stawu, obserwowaliśmy faunę i florę. Uczniowie wzięli udział w szkolnych działaniach, takich jak: badanie wody w stawie,   majówka nad wodą , Szkolny  Big Jump. Do realizacji projektu zaproszono przedstawicieli PTTK.  Nauczyciele przeprowadzili cykl lekcji poświęconych ochronie, roli i znaczeniu wody w życiu człowieka. Ponadto w szkole przeprowadzono akcję informującą uczniów o oszczędnym korzystaniu wody w domu, poprawnym zachowaniu się nad rzeką. Zorganizowano wystawę prac uczniów. Ciekawe plakaty dotyczące ochrony rzek i właściwego wykorzystania wody w życiu przybliżyły młodzieży szkolnej wagę problemu i w pewnym  stopniu  przyczyniły się do wzrostu ich odpowiedzialności za utrzymanie porządku nad rzeką.

 

Wartością nadrzędną  tego projektu jest na pewno edukacja proekologiczna uczniów i uświadomienie im jaką ponoszą odpowiedzialność za akwen , jakim jest staw, rzeka, które są  nieocenionym źródłem życia.  

Szczegóły