Zagożdżonka

Zagożdżonka lewy dopływ Wisły, długości 42 km. Płynie ona przez centralną część Puszczy Kozienickiej pięknymi meandrami. Nazwa wzięła się od osady młynarskiej żagożdżon. Od średniowiecza Zagożdżonka wykorzystywana była gospodarczo. Znajdowały się tu liczne tartaki napędzane wodą, oraz stawy z młynami głównie w miejscowości: Płachty, Pionki, Januszno. Obecnie koryto Zagożdżonki na przeważającej długości pozostało w stanie naturalnym. Jej źródła znajdują się wśród bagien na południe od Pionek.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

15-go Stycznia 3 26-670 Pionki

Badania wody

Badanie wody 2014-06-09
Ocena
Doskonała

pH 6,5 - 7,5
Poziom zawartości azotanów (mg/l) 0 - 1,5
Zawartości substancji stałych (mg/l) - Brak badania
Poziomu fosforu całkowitego (mg/l) 0 - 1


Działania

Brak działań