rzeka Wisła


Program

Zaadoptuj rzekę

Badania wody

Brak badań

Działania

Działanie 2014-12-30 Ilość uczestników:

Zaadoptuj rzekę 2014

Miejskie Przedszkole nr 13 w Płocku znajduje się w dzielnicy Radziwie położonej na lewym brzegu Wisły, dlatego postanowiono otoczyć opieką właśnie tę rzekę. Podczas spacerów nad rzekę dzieci obserwowały faunę i florę oraz w miarę potrzeb sprzątały jej brzegi. Kolejnym działaniem było znajdowanie miejsc w przedszkolu, w których znajduje się woda i oznaczanie ich kartonikami z motywem kropli oraz zastanawianie się, jak możemy oszczędzać wodę. Powołano funkcję „Strażnika cieknących kranów” pełnioną przez każde dziecko w domu i przedszkolu. Zorganizowano także happening „Kolejka po wodę” i kącik eksperymentów z wodą. Dzieci sprawdzały, co pływa, a co tonie. Poznały smak i zapach wody po dodaniu różnych substancji np. soli, cukru, kwasku cytrynowego oraz obserwowały zachowanie przedmiotów w wodzie, w odniesieniu do zanieczyszczania rzek czy jezior.

Szczegóły