rzeka Olechówka i rzeka Jasień - Przedszkole Miejskie Nr 171 w Łodzi


Program

Zaadoptuj rzekę

Badania wody

Brak badań

Działania

Działanie 2015-12-31 Ilość uczestników: 200

Konkurs Zaadoptuj rzekę

Przedszkole Miejskie Nr 171 w Łodzi po raz pierwszy uczestniczyło w programie Zaadoptuj rzekę. Głównym celem udziału w akcji było zwrócenie uwagi dzieci i rodziców na dwa szczególnie ważne tematy:

·         1.Wartość wody, jej cechy i rola w życiu człowieka oraz roślin i zwierząt. Konieczność i sposoby oszczędzania wody.

·        2. Poznanie rzek przepływających przez Łódź, ich znaczenie oraz ochrona.

W ramach udziału w programie Zaadoptuj rzekę odbyły się:

·        -  cykle zajęć i zabaw w tym zabawy badawcze i eksperymenty mające na celu poznanie: właściwości wody, mieszkańców wód, krążenie wody w przyrodzie, stanów skupienia, roli wody w życiu człowieka, konieczności oszczędzania wody - zwrócenie uwagi na rejony gdzie wody brakuje lub jest bardzo zanieczyszczona - Ghana,  ("Woda", "Co żyje w wodzie?", "Oczyszczanie wody - jak działają oczyszczalnie?", "Jak oszczędzać wodę?", "Ochrona wód")

·         - konkurs recytatorski "Kilka słów o wodzie"

·        -  konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców na wykonanie pracy przestrzennej "Życie w wodzie"

·         - quiz na temat "Tajemnice wody"

·         - wycieczki nad łódzkie zbiorniki wodne: Młynek, Park Widzewski, Park nad Jasieniem - poznanie nazw rzek, roślin i zwierząt żyjących na brzegach rzek, zbieranie śmieci, sprawdzanie czystości wody

·        -  oglądanie filmów z serii "Z nurtem łódzkich rzek"

·         - warsztaty ekologiczne nad zbiornikami wodnymi prowadzone przez ekologów z Ośrodka Działań Ekologicznych ŹRÓDŁA

·         - opracowanie i zapoznanie rodziców i dzieci z planem łódzkich rzek oraz z materiałami na temat łódzkich rzek w postaci kart pracy, plakatu i albumu "Rzeki w Łodzi"

·         - zajęcia z dziećmi z udziałem rodziców na temat "Rzeki w Łodzi" - zapoznanie z rzekami przepływającymi przez Łódź, oraz znaczeniem tych rzek w rozwoju miasta - rozwój przemysłu bawełnianego, budowa młynów wodnych, organizowanie wypoczynku dla mieszkańców itp.

 

 

 

Szczegóły