rzeka Bytomka


Program

Zaadoptuj rzekę

Badania wody

Brak badań

Działania

Działanie 2014-12-30 Ilość uczestników:

Zaadoptuj rzekę 2014

Dzieci z Przedszkola nr 28 im. Janoscha w Zabrzu zaopiekowały się rzeką Bytomką. Adopcję rozpoczęły od wspólnego spaceru nad rzekę. Obserwowały i fotografowały przybrzeżną florę i faunę, rozmawiały na temat występujących gatunków roślin i zwierząt. Pobrały próbki wody i przeprowadziły badanie jej ogólnych właściwości. Kolejnym działaniem było opowiedzenie przedszkolakom o historii Bytomki, jej źródle, roli, jaką pełniła w przeszłości i obecnie. Dzieci i rodzice wzięli udział w konkursie na transparent na uroczystość Adopcji Rzeki. Z transparentami przedszkolaki udały się nad rzekę. Podczas aktu adopcji, na moście nad Bytomką, złożyły obietnicę dbania o rzekę i ekologicznego zachowania.

Szczegóły