Staw Marceliński

Staw znajduje się w północnej, skrajnej części lasu komunalnego miasta Poznania – Lasu Marcelińskiego. Przylega bezpośrednio do ul. Leśnych Skrzatów, a od ul. Strzegomskiej dzieli go pas drzew o szerokości ok. 25 metrów. Stawek jest cenną ostoją różnych grup zwierząt, zwłaszcza wodnych bezkręgowców, płazów, gadów i ptaków. Spełnia bardzo ważną rolę w utrzymaniu różnorodności biologicznej lasu. Tworzy swoisty mikroklimat. Stanowi wodopój dla ssaków i ptaków leśnych.


Swoboda 53 60-389 Poznań

Badania wody

Badanie wody 2013-04-04
Ocena
Odpowiednia

pH 7,5 - 8,0
Poziom zawartości azotanów (mg/l) 0 - 1,5
Zawartości substancji stałych (mg/l) Poniżej 100
Poziomu fosforu całkowitego (mg/l) 0 - 1

Badanie wody 2013-05-25
Ocena
Odpowiednia

pH 7,5 - 8,0
Poziom zawartości azotanów (mg/l) 4 - 7
Zawartości substancji stałych (mg/l) Poniżej 100
Poziomu fosforu całkowitego (mg/l) 0 - 1

Badanie wody 2013-05-25
Ocena
Dobra

pH 7,5 - 8,0
Poziom zawartości azotanów (mg/l) 4 - 7
Zawartości substancji stałych (mg/l) 100 - 250
Poziomu fosforu całkowitego (mg/l) 0 - 1

Badanie wody 2013-05-25
Ocena
Dobra

pH 7,5 - 8,0
Poziom zawartości azotanów (mg/l) 0 - 1,5
Zawartości substancji stałych (mg/l) - Brak badania
Poziomu fosforu całkowitego (mg/l) - Brak badania


Działania

Brak działań