Rzeka Wisła w Warszawie

Wisła – Królowa Polskich Rzek, symbol polskości i patriotyzmu – to nasze naturalne oraz historyczno – kulturowe dziedzictwo. Ta wyjątkowa rzeka, przez stulecia tak różnorodnie kształtowana przez naturę i ludzi wciąż jest dla nas wyzwaniem cywilizacyjnym. Wymaga zrównoważonego rozwoju, przemyślanej strategii oraz odważnych, dalekowzrocznych działań.

 

            Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, doceniając jej znaczenie w życiu naszego Narodu i Państwa, ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły. W Gimnazjum nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie od wielu lat wykorzystujemy te walory rzeki w różnorodnych działaniach edukacyjnych z zakresu edukacji środowiskowej. Dlatego postanowiliśmy wyprzedzić obchody Roku Rzeki Wisły i w roku szkolnym 2015/2016 zrealizować Wewnątrzszkolny Projekt Edukacyjny pt.: „Wiślane impresje” w klasie 2a z planami jego kontynuacji w następnym roku szkolnym.


Program

Zaadoptuj rzekę

Badania wody

Badanie wody 2016-12-28
Ocena


pH - Brak badania
Poziom zawartości azotanów (mg/l) - Brak badania
Zawartości substancji stałych (mg/l) - Brak badania
Poziomu fosforu całkowitego (mg/l) - Brak badania


Działania

Działanie 2016-12-28 Ilość uczestnikĂłw: 60

Wewnątrzszkolny Projekt Edukacyjny pt.: ?Wiślane impresje? - Gimnazjum nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie

W ramach działań uczniowie pod opieką nauczycieli – przewodników samodzielnie wybrali zagadnienia, którymi chcieli się zająć, podpisali „kontrakt” na ich realizację, nawiązali kontaktu z ekspertami z różnych instytucji i fundacji zajmujących się Wisłą w różnych aspektach. Odbyły się wycieczki edukacyjne, zajęcia terenowe, badania stanu czystości wody z wykorzystaniem różnych metod, oznaczanie gatunków roślin nadwiślańskiego łęgu, wywiady itp. oraz inne zadania związane z realizacją projektu. Prowadzący nauczyciele stale monitorowali postępy działań uczniów. Finałem był „Szkolny Dzień Wisły” czyli seminarium uczniowskie prezentujące wyniki obserwacji i badań oraz wystawa posterów i okazów naturalnych. Bardzo ciekawe i wnikliwe podejście do tematu przez uczniów klasy 2a przyczyniły się do przedstawienia zagadnień związanych z ochroną rzeki Wisły całej szkole i będą inspiracją do dalszych działań w roku 2017 – Roku Rzeki Wisły!

Szczegóły