Rzeka Warta

Rzeka Warta stanowi krajobrazową oś Myszkowa. Długość jej koryta w granicach naszego miasta wynosi 14,2 km. To właśnie nad tym odcinkiem rzeki opiekę objęli uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja. W dolinie rzeki obecne są tu liczne zbiorniki i cieki wodne, podmokłe łąki i torfowiska. Najcenniejszym pod względem przyrodniczym terenem jest dolina Warty w pobliżu dzielnicy - Nowa Wieś, gdzie zachował się prawie naturalny układ biocenoz, z licznymi rzadkimi i chronionymi gatunkami.


Zespół Szkół Nr 2 im. H. Kołątaja

Pułaskiego 70 42-300 Myszków

Badania wody

Badanie wody 2014-04-05
Ocena
Dobra

pH 7,5 - 8,0
Poziom zawartości azotanów (mg/l) 0 - 1,5
Zawartości substancji stałych (mg/l) - Brak badania
Poziomu fosforu całkowitego (mg/l) 0 - 1

Badanie wody 2014-04-05
Ocena
Dobra

pH 8,0 - 8,5
Poziom zawartości azotanów (mg/l) 0 - 1,5
Zawartości substancji stałych (mg/l) - Brak badania
Poziomu fosforu całkowitego (mg/l) 0 - 1

Badanie wody 2014-04-05
Ocena
Dobra

pH 7,5 - 8,0
Poziom zawartości azotanów (mg/l) 0 - 1,5
Zawartości substancji stałych (mg/l) - Brak badania
Poziomu fosforu całkowitego (mg/l) 0 - 1


Działania

Działanie 2014-04-04 Ilość uczestnikĂłw:

Akcja "Studnia dla Południa"

W lutym i w marcu b.r. uczniowie wszystkich klas technikum oraz słuchacze liceum dla dorosłych uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez nauczycielkę biologii mgr Annę Czechowską na temat dostępu do wody w różnych krajach oraz przyczyn i skutków jego braku. Podczas zajęć wykorzystane zostały materiały informacyjne i promocyjne Polskiej Akcji Humanitarnej. Wyemitowany został również film "Prawo do wody".

Szczegóły
Działanie 2014-04-04 Ilość uczestnikĂłw:

Wycieczka do oczyszczalni ścieków w Myszkowie

W listopadzie uczniowie klasy drugiej technikum uczestniczyli w wycieczce do oczyszczalni ścieków w Myszkowie. W dyspozytorni wysłuchali wykładu na temat układu technologicznego oczyszczalni. Dowiedzieli się, że oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika, który stanowi rzeka Warta. Ciekawym punktem wizyty były zajęcia przeprowadzone w laboratorium, gdzie uczniowie pod czujnym okiem Pań laborantek m.in. obserwowali pod mikroskopem mikroorganizmy wchodzące w skład czynnego osadu.

Szczegóły
Działanie 2014-02-28 Ilość uczestnikĂłw:

Badania jakości wody w Warcie

28 lutego uczniowski zespół badawczy zainicjował cykliczne badania jakości wody w Warcie na terenie Myszkowa. Pierwszym działaniem było wyznaczenie trzech punktów poboru próbek wody, a następnie przebadanie ich pod względem fizykochemicznym. Oceniono m.in. barwę, zapach, temperaturę, pH i twardość wody, a także zawartość jonów: azotanowych, azotynowych i fosforanowych oraz żelaza i chloru. Na podstawie analizy wyników stwierdzono,że poszczególne parametry odpowiadają I i II klasie czystości.

Szczegóły
Działanie 2014-04-04 Ilość uczestnikĂłw:

Wiosenne porządki - sprzątanie brzegów Warty

W lutym kilku uczniów naszej szkoły posprzątało prawy i lewy brzeg rzeki w miejscu najczęściej uczęszczanym przez mieszkańców, przy ujściu Leśniówki do Warty. Podczas akcji zebrano 10 dużych worków śmieci. Opiekunowie powiadomili również Straż Miejską w Myszkowie o „wyspie śmieci”, która utknęła na rzece w pobliżu kładki prowadzącej do ulicy Krasickiego. Na wspólne sprzątnie doliny naszej rzeki zaprosiliśmy (na łamach lokalnej gazety) wszystkich chętnych w dniu 13 marca o godz. 10:00!

Szczegóły
Działanie 2014-04-04 Ilość uczestnikĂłw:

Kolejka po wodę

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody zorganizowanych przez naszą szkołę zaprosiliśmy ponad 200 uczestników do udziału w happeningu Kolejka po wodę, który miał uświadomić, jak bardzo ograniczone są zasoby wody pitnej na Ziemi. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 dokonali oficjalnej adopcji rzeki Warty (na odcinku płynącym w granicach miasta) umieszczając w pobliżu rzeki oficjalną tablicę.

Szczegóły
Działanie 2014-04-04 Ilość uczestnikĂłw:

Różne aspekty wykorzystania wody - wizyta w Myszkowskiej Fabryce Papieru

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody zorganizowanych przez naszą szkołę trzy grupy uczniów, również z naszej placówki, odwiedziły Myszkowską Fabrykę Papieru. Zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z ważnym aspektem wykorzystania wody, jakim jest produkcja papieru oraz z funkcjonowaniem zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych.

Szczegóły
Działanie 2014-04-04 Ilość uczestnikĂłw:

Światowy Dzień Wody w Myszkowie

Nasza szkoła zorganizowała pierwsze myszkowskie obchody Światowego Dnia Wody. Do udziału w tym wydarzeniu zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół myszkowskich, a także wiele instytucji, firm i osób, m.in. Klub Gaja, ZWiK , WiOŚ, RDOŚ, Nadleśnictwo Siewierz, WSSE, RISE "Przytulia", Fundacja Przyroda i Człowiek, Juroff, Sokpol, Myszkowska Fabryka Papieru, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Kaufland.

Szczegóły
Działanie 2014-04-05 Ilość uczestnikĂłw:

Konferencja "Woda dająca Życie"

W dniu 27 marca, w ramach obchodów Światowego Dnia Wody zorganizowaliśmy, w sali sesyjnej Starostwa, konferencję z udziałem wielu ekspertów, której tematyka dotyczyła zasobów wodnych naszego kraju i regionu. Ostatnim punktem konferencji był panel dyskusyjny, w którym szczególnie aktywny udział brała młodzież z myszkowskich szkół. Impreza uświadomiła młodym uczestnikom, że woda jest najcenniejszym surowcem na Ziemi, i żadne dobra materialne nigdy nie zastąpią nam szklanki czystej wody.

Szczegóły
Działanie 2014-04-05 Ilość uczestnikĂłw:

Konkurs "Wodne melodie"

Nasza szkoła zorganizowała międzyszkolny konkurs na piosenkę o tematyce "wodnej". Podczas przesłuchania konkursowego, które odbyło się 25 marca 2014r. wyłoniono 10 laureatów (w tym 2 grupy wokalno-taneczne) z różnych szkół myszkowskich. Piosenki opiewały piękno naszej rzeki Warty lub zachęcały do racjonalnego korzystania z wody.

Szczegóły
Działanie 2014-04-05 Ilość uczestnikĂłw: 50

Konkurs "3xE ? Edukacyjnie, Ekologicznie, Ekonomicznie, czyli jak oszczędzać wodę!

Nasza szkoła zorganizowała powiatowy konkurs na projekt naklejki zachęcającej do do racjonalnego korzystania z wody, którego celem było m.in. przekonanie młodzieży do wdrażania sposobów oszczędzania wody w codziennym życiu. "Zwycięskie" projekty naklejek zostaną w kwietniu b.r. wydrukowane i rozdystrybuowane wśród lokalnych instytucji, firm i placówek oświatowych.

Szczegóły
Działanie 2014-04-04 Ilość uczestnikĂłw:

Oszczędzaj wodę - ulotka informacyjna

W lutym b.r. zespół uczniowski z Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja opracował ulotkę zawierającą proste sposoby racjonalnego gospodarowania wodą. Rysunki wykonała uczennica kl. I TG Diana Klamek. Ulotka zachęca m.in. do instalacji perlatorów w kranach, zbierania deszczówki, rezygnacji z kąpieli w wannie na rzecz szybkiego prysznica, uruchamiania zmywarki, czy pralki, tylko wówczas, gdy są pełne itp. Ulotki są dystrybuowane podczas ankietowania ulicznego mieszkańców Myszkowa.

Szczegóły
Działanie 2014-04-05 Ilość uczestnikĂłw: 260

Ankieta uliczna na temat zużycia wody w gospodarstwach domowych

Od 25 lutego b.r. 5 dwuosobowych zespołów uczniowskich ankietuje mieszkańców Myszkowa. Ankieta opracowana przez uczniów składa się z dwóch części: pierwsza dotyczy zużycia wody w gospodarstwach domowych, druga ogólnej wiedzy o wodzie. Do tej pory przeankietowano ponad 250 respondentów. Analiza wyników ankiety już wkrótce!

Szczegóły
Działanie 2014-04-05 Ilość uczestnikĂłw: 112

Powiatowy konkurs plastyczno - fotograficzny

Na zorganizowany przez nas konkurs napłynęło 112 prac z większości szkół powiatu myszkowskiego. 25 marca wyłoniono 9 laureatów, wśród których znalazła się uczennica naszej szkoły - Diana Klamek z kl. I TG - I nagroda w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Agacie Sytniewskiej z kl. III TG i Zuzannie Noskowicz z kl. I TG przyznano wyróżnienia. Główną nagrodę w kategorii szkół podstawowych otrzymała Wiktoria Chmielińska z kl. IV S.P. nr 5 w Myszkowie. Jej praca została namalowana w postaci muralu.

Szczegóły
Działanie 2014-04-05 Ilość uczestnikĂłw: 50

Warsztaty terenowe + sprzątanie brzegów Warty

13 marca uczniowie przeprowadzili drugą turę badań wody. Uwzględnili kilka parametrów: zapach, barwę, temperaturę, pH, azotany, azotyny, fosforany, Fe Cl, NH4+ i twardość. Na kartach badań terenowych określali m.in. stan brzegu i krajobraz wokół rzeki, odpowiadali na pytania dotyczące m.in. eutrofizacji zbiorników, źródeł azotu,fosforanów w wodach naturalnych. Brzegi rzeki na odcinku oczyszczalnia - papiernia nie były szczególnie zaśmiecone, obserwować można było ślady działalności bobrów:)

Szczegóły
Działanie 2014-04-10 Ilość uczestnikĂłw: 34

Przyrodniczy bieg patrolowy "Poznajemy mieszkańców Warty"

Dzisiaj 34 uczniów naszej szkoły wzięło udział w biegu patrolowym zorganizowanym przez Ruch Inicjatyw społeczno - Ekologicznych "Przytulia". Młodzież zdobywała wiedzę o wartościach przyrodniczych i krajobrazowych doliny rzeki Warty w projektowanym rezerwacie "Gąszczyk" w Częstochowie, Wśród wielu ciekawych zadań uczniowie m.in. samodzielnie prowadzili obserwacje i oznaczanie gatunków owadów wyłowionych podbierakami ze starorzecza, rozpoznawali tropy różnych zwierząt np. wydry i bobra.

Szczegóły
Działanie 2014-04-16 Ilość uczestnikĂłw: 50

Pokaz Wodnej mody, ekspozycja Wodnej linijki, wystawa fotograficzna pt. Woda dająca Życie itd.

Dzisiaj wręczyliśmy nagrody laureatom trzech konkursów ekologicznych o tematyce wodnej. W sumie nagrodzonych zostało 59 uczniów z różnych szkół myszkowskich. W uroczystości udział wzięli m.in. Starosta Myszkowski i Burmistrz Myszkowa, przedstawiciele Nadleśnictw, ZWiK. Imprezę uświetniły wokalne występy finalistów konkursu pt. Wodne melodie oraz pokaz Wodnej mody. Zaproszeni goście obejrzeli także prezentację podsumowującą myszkowskie obchody Dnia Wody i film pt Prawo do wody PAH.

Szczegóły