Sopotnianka i Koszarawa

Oba cieki wodne: Sopotnianki i Koszarawy usytuowane są na terenie górskim, gdzie występuje głównie rozproszona zabudowa domów jednorodzinnych. Sopotnianka stanowi lewobrzeżny dopływ rzeki Koszarawy. Zbudowania są w niewielkim stopniu skanalizowane. Mieszkańcy odprowadzają nieczystości płynne (ścieki) do przydomowych szamb. Badania wody będą obejmować wskaźniki chemiczne, fizyczne i biologiczne.


Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych

ul. Zamkowa4 34-300 Żywiec

Badania wody

Badanie wody 2013-05-28
Ocena
Dobra

pH 7,5 - 8,0
Poziom zawartości azotanów (mg/l) 0 - 1,5
Zawartości substancji stałych (mg/l) - Brak badania
Poziomu fosforu całkowitego (mg/l) 0 - 1


Działania

Działanie 2013-05-28 Ilość uczestników: 24

Podsumowanie

W Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych zakończone zostały badania rzeki Koszarawy i Sopotnianki. Uzyskane wartości wskaźników fizycznych, chemicznych i biologicznych z pobranych próbek wód wskazują na umiarkowany stan czystości badanych rzek.

Szczegóły