Rzeka Kłodawa w Łęgowie

Kłodawa (niem. Kladau) – rzeka Pobrzeża Gdańskiego, wypływa z jeziora Małego Mierzeszyńskiego na wschodnim skraju Pojezierza Kaszubskiego. Górny bieg rzeki to liczne zakola i zalesione jary o stosunkowo wysokim spadzie. Na zachód od drogi Gdańsk - Starogard Gdański znajduje się ustanowiony w 1999 rezerwat przyrody Dolina Kłodawy (pow. 10,36 ha), chroniący unikatową roślinność leśną przełomowego odcinka rzeki (na odcinku 1,6 km) oraz fragmentów wysoczyznowego lasu grądowego. W dolnym odcinku rzeka (od Łęgowa) przechodzi w nizinny kanał rzeczny aż do ujścia do Motławy w miejscowości Grabiny-Zameczek.


Program

Zaadoptuj rzekę

Badania wody

Brak badań

Działania

Działanie 2016-12-29 Ilość uczestników:

Działania ekologiczne Przedszkola Słoneczna Kraina w Łęgowie

W naszym przedszkolu Słoneczna Kraina w Łęgowie szczególny nacisk kładzie się na dbanie o środowisko. Dlatego od najmłodszych la dzieci przyzwyczajane są do troszczenia się o zwierzęta i rośliny oraz własne otoczenie i zdrowie. Nauczyciel pełni bardzo ważną rolę w wychowaniu ekologicznym dzieci poprzez twórcze prace oparte na bezpośrednim przeżywaniu przyrody i przyswajaniu jej. Kształtuje aktywną postawę wobec ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt. Dziecko wychowane w potrzebie kontaktu z przyrodą, nauczone proekologicznego działania w okresie dojrzałym jest w stanie naprawić negatywne skutki gospodarki.

-Uświadamiamy dzieciom potrzebę dbania o rośliny i zwierzęta.

-Prowadzimy działania na rzecz ochrony środowiska.

- Kształtujemy poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

- Dzieci nabywają umiejętności właściwego zachowania w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi i toksycznymi.

 

- Aktywizujemy dzieci do ruchu fizycznego na łonie przyrody.

Program Klubu Gaja „Zaadoptuj Rzekę”

-Uczczenie pierwszego dnia wiosny poprzez wykonanie ekologicznej Marzanny wykonanej z pieczywa, chrupek, co miało również służyć dokarmianiu ptactwa a jednocześnie uświadomienie dzieciom jak ważnym elementem w ich życiu powinno być dbanie o środowisko.

 

Naszym wiodącym programem realizowanym w przedszkolu jest program ekologiczny. 

Szczegóły