rzeka Ścinawka i Czarci Potok


Program

Zaadoptuj rzekę

Badania wody

Brak badań

Działania

Działanie 2014-12-30 Ilość uczestników: 50

Zaadoptuj rzekę 2014

Przedszkole Miejskie w Mieroszowie od czterech lat opiekuje się Ścinawką i Czarcim Potokiem. W Światowy Dzień Wody ubrane na niebiesko dzieci wzięły udział w zajęciach dotyczących znaczenia wody i jej oszczędzania. Podczas wycieczek nad rzeki nie tylko obserwowały życie toczące się w wodach i na ich brzegach, ale posprzątały także nabrzeże Ścinawki i Czarciego Potoku. Pobraną próbkę wody z potoku badały pod mikroskopem. Po obserwacjach wysnuły wniosek, że woda w strumieniu jest wolna od zanieczyszczeń. Dzięki działaniom podejmowanym w przedszkolu, rodzice zaczęli przywiązywać większą wagę do dbania o swoje najbliższe otoczenie. Z uwagą śledzili wiadomości pojawiające się na stronie internetowej, wspomagali dzieci w sprzątaniu dostarczając im rękawiczki i worki.

Szczegóły