Kumiela

Badanie cech fizkochemicznych wody rzecznej:

NO3 2 mg/l
NO2 0 mg/l
twardość wody 10o
PO4 0,5 mg/l
pH 8,5
NH4 0,5 mg/l
CO2 5 mg/l
CaCO3 180 mg/l
O2 6,5 mg/l
zapach: R 2 (roślinny, słaby)
barwa: żółtawa
natężenia przepływu wody w rzece:
23 kwietnia 2013 - 0,43 m3/s
16 kwietnia 2013 - 1,8 m3/s


IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Elblągu

Sienkiewicza 4 82-300 Elbląg

Badania wody

Badanie wody 2013-06-04
Ocena
Dobra

pH 8,0 - 8,5
Poziom zawartości azotanów (mg/l) 0 - 1,5
Zawartości substancji stałych (mg/l) - Brak badania
Poziomu fosforu całkowitego (mg/l) - Brak badania


Działania

Brak działań