rzeka Nacyna


Program

Zaadoptuj rzekę

Badania wody

Brak badań

Działania

Działanie 2014-12-30 Ilość uczestników: 200

Zaadoptuj rzekę 2014

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku uczennice klasy 1 technikum przygotowały z okazji Światowego Dnia Wody audycję nadawaną przez radiowęzeł. Został również ogłoszony konkurs na projekt plakietki dotyczącej oszczędzania wody. Zwycięskie plakietki przyklejono przy szkolnych kranach tak, aby przy myciu rąk zwracały uwagę, jak ważną rolę odgrywa woda i aby jej nie marnować. Uczniowie klasy 2 technikum przeprowadzili akcję polegającą na sprzątaniu terenów leśnych przy rzece Nacyna. Do udziału w akcji zaproszono Nadleśnictwo Rybnik. Uczniowie klasy 1 technikum badali wodę z Nacyny, głównie pod kątem jakościowym – na obecność chlorków, jonów wapnia oraz pH wody. Ponadto młodzież realizowała projekt edukacyjny z udziałem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku. W efekcie młodzież poznała etapy oczyszczania ścieków i sposoby badania wody w laboratorium.

Szczegóły