Potok Tyski w Tychach

Potok Tyski powstaje z połączenia się w Tychach, dzielnicy Stare Tychy dwóch potoków: Potoku Browarnianego i Potoku Wilkowyjskiego. W dzielnicy Cielmice, niedaleko granicy z Bieruniem Starym i gminą Bojszowy (pobliże Jeziora Łysina) wpada do Gostyni.


Program

Zaadoptuj rzekę

Badania wody

Brak badań

Działania

Działanie 2016-12-29 Ilość uczestników: 160

Zaadoptuj rzekę 2016 - Przedszkole nr 8 w Tychach

  Program ,, Zaadoptuj rzekę 2016” realizowany był w przedszkolu nr 8 w Tychach. Przedszkole  8 ,, Zielony Ogród” jest o profilu   ekologiczno  – zdrowotnym, dlatego bardzo chętnie  kolejny raz przystąpiło do uczestnictwa w tym programie. Program  realizowany był  przez trzy miesiące tj.  marzec, kwiecień i maj . W programie uczestniczyły dzieci z całego przedszkola tj. 160 dzieci. Osoba odpowiedzialna za realizację zadań to: Elżbieta Łaskarzewska i Beata Sajdak.

      Przystępując do realizacji programu nauczyciel obrał następujące kierunki działania:  Zajęcia dydaktyczne na temat znaczenia wody w życiu każdego człowieka,  Wykonanie wspólnych różnorodnych prac plastycznych,  Wycieczki nad rzekę,  ,,Niebieski dzień '' w przedszkolu,  Prelekcja multimedialna,  Wykonanie doświadczeń z wodą,  konkurs plastyczny ,, Woda źródłem życia” dla dzieci i Rodziców – technika dowolna,  Zagadki muzyczne z wodą.

Tak jak co roku przedszkolaki zaopiekowały się najbliższą rzeką : ,, Potokiem Tyskim”. Obrane kierunki wdrażano podczas zajęć z dziećmi i realizowania programu.

   Pierwszym krokiem była pogadanka na temat ,, Woda w rzekach – jej znaczenie w życiu ludzi i zwierząt” . Podczas tej pogadanki uświadomiono dzieciom potrzebę dbania o wodę jako  źródło życia dla człowieka i zwierząt. 

Następnie  przedszkole realizowało program ,, Zaadoptuj rzekę”  omawiając tygodniowy blok tematyczny pod hasłem ,, Dbamy o środowisko”.

W  kwietniu  w naszej placówce we wszystkich grupach przeprowadzono cykl zajęć  pod hasłem : ,, Dbamy o Ziemię”. Celem tych zajęć było zachęcenie dzieci do dbania o przyrodę, sprzątania najbliższego otoczenia, opiekowania się roślinami, zachęcania dzieci do oczyszczania wody.

22.03. 2016r. w przedszkolu odbyła się prelekcja multimedialna w związku ze  ,, Światowym dniem wody” . Celem tej prelekcji było przybliżenie dzieciom wiadomości na temat zanieczyszczeń wody , jej zasobów, znaczenia wody w życiu każdego człowieka, racjonalnego wykorzystania oraz oszczędzania jej.

,, Niebieski dzień” - to wyznaczony dzień, w którym wszyscy przychodzą do przedszkola ubrani na niebiesko : dzieci oraz wszyscy pracownicy przedszkola. W tym dniu odbywają się zabawy i  wspólne  spotkania wszystkich dzieci z placówki. Dzieci recytują wierszyki, śpiewają piosenki oraz wspólnie się bawią.

Dzięki udziałowi w programie ,, Zaadoptuj rzekę 2016” – wykształcono u naszych dzieci nawyk oszczędzania wody, podniesiono świadomość ekologiczną zrównoważonego rozwoju.  Dzieci wiedzą, że woda jest źródłem życia dla człowieka, a także może być jednym z kataklizmów  jak np. powódź.  Dzieci wiedzą jak racjonalnie korzystać z zasobów  wody, jak dbać o najbliższe środowisko, aby nie powodować  w nim zakłóceń. Wiedzą , że bez wody nie można żyć, ani prawidłowo funkcjonować, dlatego trzeba o nią dbać  i szanować.

 

Koordynator- Elżbieta Łaskarzewska

Szczegóły