Rzeka Przemsza

Rzeka Przemsza powstaje z połączenia Białej i Czarnej Przemszy w miejscu zwanym Trójkąt Trzech Cesarzy. Tu przed I Wojną Światową stykały się granice 3 mocarstw: Prus, Austrii i Rosji. Rzeka zarówno żywiła, na niej prowadzone były flisy towarów i transport ludzi, była też miejscem atrakcyjnym dla turystów. W 1924 roku powstał w Mysłowicach I w Polsce klub kajakowy "Hellas". Po II Wojnie Światowej, rzeka straciła na znaczeniu, zniszczone mosty uniemożliwiały żeglugę, a rozwijający się przemysł zatruwał rzekę. Obecnie stan czystości wody w rzece poprawia się, widać to po działalności bobrów oraz ptactwa wodnego. Rozwija się również kajakarstwo. Monika i Jacek Paris ze Stowarzyszenia "Mysłowicki Detektyw Historyczny" chcąc promować Przemszę zorganizowali kilka ciekawych inicjatyw.


Program

Zaadoptuj rzekę

Badania wody

Brak badań

Działania

Działanie 2016-12-28 Ilość uczestników: 20

Przemsza

Wybrane inicjatywy:
1. 2014 rok: spływ kajakowy z Mysłowic do Gdańska rzekami Przemsza i Wisła.
2. 2015 rok: kajakowa wyprawa z Mysłowic do Paryża rzekami Polski, Niemiec, Holandii, Belgi i Francji.
3. 2016 rok:
- kwiecień: sprzątanie Przemszy oraz sprzątanie Wisły;
- maj: utworzenie na facebooku profilu "Przyjaciele Przemszy";
- 2 lipiec: I Flis na Przemszy upamiętniający 85 rocznicę wodowania na rzece statku "Katowice" oraz spływ kajakowy, w którym uczestniczyło 90 osób.
- wrzesień: I Festyn Flisacki nad Przemszą w Dziećkowicach połączony ze sprzątaniem rzeki z kajaków.
4. Plany na 2017 rok:
- uczestnictwo w inauguracji Roku Rzeki Wisły w Toruniu;
- odtworzenie klubu kajakowego "Hellas" z Mysłowic.

Monika i Jacek Paris
Stowarzyszenie "Mysłowiecki Detektyw Historyczny".

Szczegóły