Rzeka Ruda w Rybniku

Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku już po raz trzeci wzięło udział w ogólnopolskim programie Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę”. W ramach programu gimnazjaliści zaadoptowali rzekę Rudę, która jest ważnym dopływem Odry i podejmowali różnorodne działania na jej rzecz, zachęcali do jej ochrony oraz oszczędzania wody. Opiekunkami projektu były mgr Agnieszka Jaworska (nauczyciel geografii) oraz mgr Joanna Kozaczuk (nauczyciel biologii).


Program

Zaadoptuj rzekę

Badania wody

Badanie wody 2016-05-12
Ocena
Dobra

pH 6,0 - 6,5
Poziom zawartości azotanów (mg/l) 1,5 - 4
Zawartości substancji stałych (mg/l) - Brak badania
Poziomu fosforu całkowitego (mg/l) 0 - 1


Działania

Działanie 2016-12-28 Ilość uczestnikĂłw:

Zaadoptowanie rzeki Ruda w Rybniku - Gimnazjum nr 6

Jak co roku inaugurację programu rozpoczęliśmy od obchodów Światowego Dnia Wody, którego celem jest uświadomienie uczniom jak ważna dla ludzkości jest woda i jakie konsekwencje niesie ze sobą jej brak. W związku z tym 21 marca 2016r. odbyły się w naszej szkole warsztaty dla uczniów klas pierwszych prowadzone przez p. Jarosława Kasprzyka
z klubu Gaja oraz naszych nauczycieli p. Agnieszkę Jaworską i p. Joannę Kozaczuk. Uczniowie własnoręcznie wykonali ogromne ryby, które zabrali na rybnicki rynek, gdzie wzięli udział w happeningu „Ryba w Rybniku to piękny widok”.Gimnazjaliści mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat rzek przepływających przez nasze miasto. Podczas zabaw, gier oraz wycieczki nad rzekę Nacynę uczniowie poznawali historię miasta związaną z przepływającymi przez nie rzekami.

12 maja 2016r. uczniowie Gimnazjum nr 6 w Rybniku wzięli udział w zajęciach terenowych mających na celu badanie czystości rzeki Rudy. Ruda jest dopływem Odry
i zarazem najdłuższą rzeką w naszym regionie (51,5km). Gimnazjaliści
zmierzyli temperaturę wody, określili jej barwę i mętność (przejrzystość), a następnie korzystając ze specjalnego zestawu do badania wody wyznaczyli m.in. odczyn pH oraz zawartość azotynów, amoniaku, żelaza oraz fosforanów. Stan czystości wody w rzece Rudzie został określony także na podstawie organizmów wskaźnikowych czyli bioindykatorów wody.

W wodzie występowały takie organizmy wskaźnikowe jak: kiełż zdrojowy i ochotka, co oznacza, że jest to rzeka średnio zanieczyszczona (Wyniki badania wody – zał.1).

Warto dodać, że organizowanie corocznych zajęć terenowych nad rzeką ma na celu uświadomienie uczniom, że woda jest bezcennym surowcem. To człowiek wykorzystuje jej najwięcej i nie zawsze robi to odpowiedzialnie. Z tego względu musimy dbać o naszą rzekę
i kontrolować jej czystość.

16 maja 2016 r. zorganizowaliśmy w naszej szkole pierwszą międzyszkolną grę terenową „Chrońmy nasze wody” połączoną ze szkolnym „Festiwalem Wody”.

Do uczestnictwa w tym niezwykłym wydarzeniu zaprosiliśmy uczniów naszej szkoły, szóstoklasistów z pobliskich szkół podstawowych oraz nauczycieli i Dyrekcję. Festiwal wody rozpoczął się od wodnych warsztatów prowadzonych przez naszych gimnazjalistów. Zaproszeni goście dowiedzieli się m.in. dlaczego Ziemia nazywana jest „błękitną planetą”, jakie są źródła zanieczyszczeń oraz co zrobić aby oszczędzać wodę w domu.

O godzinie 10:00 wyszliśmy do pobliskiego lasu, gdzie rozegraliśmy I międzyszkolną grę terenową pt. „Chrońmy nasze wody”. Start rozpoczął się w leśnej bazie, gdzie 8-osobowe drużyny otrzymały mapy terenowe oraz wskazówki dotyczące zasad gry. Uczniowie wraz
z nauczycielami musieli odnaleźć stanowiska ukryte w lesie, a następnie rozwiązać przygotowane dla nich zagadki.

Zadaniem pierwszym było pobranie próbki wody, z pobliskiego stawu i określenie pewnych parametrów wody w tym m.in. jej odczynu pH (stanowisko 1 - "Badanie wody”). Następnym zadaniem było rozpoznanie roślin wodnych (stanowisko 2 - "Rośliny wodne"). Na trzecim stanowisku uczniowie rozpoznawali ptaki mieszkające na obszarach wodno-błotnych (stanowisko 3 - "Ptaki wodno-błotne"). Ostatnim zadaniem było rozwiązanie testu o zasobach wodnych (stanowisko 4 - "Test wiedzy o wodzie"). Uczniowie otrzymali również punkty za czas w jakim wykonali wszystkie zadania i dobiegli do leśnej bazy.

Po zakończeniu gry terenowej uczniowie wraz z opiekunami wrócili do auli szkolnej, gdzie czekał na nich mały poczęstunek. Po krótkim zregenerowaniu organizmów, nadszedł czas na drugą część imprezy – „Wodne doświadczenia”. Uczniowie z Gimnazjum nr 6 przygotowali dla zaproszonych gości interesujące doświadczenia z wykorzystaniem wody. Było to niezwykłe wyzwanie. Uczniowie przygotowali następujące pokazy: „Jak  mydło zmienia właściwości wody?”, „Dlaczego myjemy się mydłem?”, „Ile spinaczy zmieści się w szklance pełnej wody?”, „Jak woda trafia do liści?”, „Jak działa oczyszczalnia” oraz „Wodny mikroświat”.

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze, smycze oraz pamiątkowe dyplomy. Oficjalne rozstrzygnięcie I międzyszkolnej gry terenowej „Chrońmy nasze wody” oraz wręczenie nagród uczestnikom miało miejsce w czasie sportowego pikniku rodzinnego „Razem na boisku” organizowanego przez naszą szkołę w dn. 25 maja 2016r.

Mamy nadzieję, że poprzez udział w różnorodnych działaniach związanych z tematyką wodną uczniowie Gimnazjum nr 6 w Rybniku wiedzą i rozumieją, że czyste rzeki to czyste środowisko naturalne, a oszczędzanie wody powinno być naszym priorytetem.  

Joanna Kozaczuk
Agnieszka Jaworska

 

 

Szczegóły