Konkursy o wodzie

Konkursy ekologiczne w naszej szkole: Konkurs na pracę plastyczną „Najcenniejszy skarb: woda” Konkurs na gazetkę „ Dlaczego powinniśmy chronić wodę?” Szkolny turniej wiedzy o wodzie. W konkursie plastycznym klas I - III jury wyróżniło prace Jolanty Hajduk z klasy III, Julii Paluch z klasy Ib oraz Emilii Szczeponik z klasy Ia. W klasach IV- VI najlepsze gazetki wykonały zespoły uczniów z klasy VIb, VB i Va


Szkola Podstawowa im. K. Miarki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przyszowicach

Szkolna 4 44-178 Przyszowice

Badania wody

Badanie wody 2013-06-27
Ocena
Dobra

pH 6,0 - 6,5
Poziom zawartości azotanów (mg/l) - Brak badania
Zawartości substancji stałych (mg/l) - Brak badania
Poziomu fosforu całkowitego (mg/l) - Brak badania


Działania

Działanie 2013-06-22 Ilość uczestników:

Ochrona hydrosfery

Tego roku działania ekologiczne w naszej szkole zostały nakierowane na poznanie i ochronę hydrosfery. Wśród podjętych zadań znalazły się projekcje filmów ekologicznych nt. ochrony wód, tworzenie i oglądanie prezentacji multimedialnych dotyczących znaczenia i ochrony wód oraz sposobów oczyszczania ścieków. W klasach odbyły się też zajęcia z wychowawcą pod hasłem Woda źródłem życia. Uczniowie ze SU Malinka przeprowadzili też degustację wód mineralnych.

Szczegóły
Działanie 2013-06-22 Ilość uczestników:

Woda łączy

W kwietniu w naszej szkole odbyło się podsumowanie działań pod hasłem Woda łączy. Dzień zaczął się od turnieju wiedzy o wodzie. Klasowe drużyny rywalizowały ze sobą wykonując zadania wymagające wiedzy oraz sprawności. Zwycięzcą turnieju została drużyna reprezentująca klasę VI a przed IVa i Vb. Potem uczniowie obejrzeli przedstawienie również związane tematycznie ze środowiskiem wodnym, ukazujące konieczność działania na rzecz jego ochrony. Na koniec dokonano podsumowania konkursów o wodzie.

Szczegóły
Działanie 2013-06-27 Ilość uczestników:

wycieczka nad Potok Jasienica

27 czerwca uczniowie klasy IVa wraz z wychowawcą udali się nad potok, aby przeprowadzić badania wody; pH wody- 6, przejrzystość mała, barwa szara, zapach- brak, zawartość organizmów żywych- młode ryby, liczne skorupiaki planktonowe. Zbadana została też prędkość wody w rzece- ok. 60 km/h.

Szczegóły