rzeka Kośna


Program

Zaadoptuj rzekę

Badania wody

Brak badań

Działania

Działanie 2014-12-30 Ilość uczestników: 100

Zaadoptuj rzekę 2014

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Purdzie walory zaadoptowanej rzeki Kośna poznają poprzez aktywną edukację uczestnicząc w programie Zaadoptuj rzekę. Dla uczczenia Światowego Dnia Wody zorganizowany został rajd pieszy nad rzekę Kośna w miejscowości Purdka, w trakcie którego odbył się happening „Kolejka po wodę” oraz konkurs „Woda naszym bogactwem”. W happeningu uczestniczyli: Jerzy Laskowski – wójt Gminy Purda, radni – Teresa Chrostowska i Antoni Misiaszek, sołtys wsi Purdka – M. Złotkowska, dyrektor SP Purda – Danuta Adamowicz, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Ponadto Koło „Pomocni Przyrodnicy” działające przy szkole zgłosiło do wójta Gminy Purda rzekę jako „Szkolną Ostoję Przyrody”. Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie poznawali walory przyrodnicze, kulturowe i społeczne rzeki, zdobywali wiedzę o historii i geografii rzeki Kośna. Zdobyte wiadomości umieścili w gazetce szkolnej. Ogłosili również konkurs plastyczny „Jak oszczędzać wodę?”.

Szczegóły